Leave a Comment on OpenOffice/LibreOffice: Z wzorami za pan brat
Czytam dalej… OpenOffice/LibreOffice: Z wzorami za pan brat
Posted in Edycja tekstu Zastosowania biurowe

OpenOffice/LibreOffice: Z wzorami za pan brat

Ten artykuł powstał w 2003 roku, jednak do dzisiaj jest aktualny i obsługa wzorów w OpenOffice, i jego młodszym bracie – LibreOffice, wciąż odbywa się podobnie.